Tigerlight®
Met een Tigerlight® veiliger werken in het publieke domein.
Links
Copyright © 2012 TE
Template design by Andreas Viklund
[Tomar Europe]
Veiliger werken in  het publieke domein.
De toenemende agressie  tegen politie, ambulance personeel, brandweerlieden en andere personen in (semi) publieke functies vraagt om een passend  antwoord.  De overheid anticipeert door snellere afhandeling van rechtszaken, het opleggen van hogere straffen en een beroep te doen op de bevolking  om informatie vast te leggen en te verstrekken.

De mogelijkheden tot verweer tegen agressie en geweld zijn - afhankelijk van de functie en daaraan toegekende bevoegdheden - vastgelegd in wet- en regelgeving.  Uit een grootschalige test bij de politie in Los Angeles (USA) is gebleken dat de combinatie van tijdelijk verblindend licht en pepperspray uiterst effectief werkt om het geweld tegen de politie te reduceren en het gebruik van vuurwapens tegen en door de politie te verminderen.  Met nam de effectiviteit van tijdelijke uitschakeling zonder het risico van het veroorzaken van blijvend letsel verruimen de inzet mogelijkheden t.o.v. een vuurwapen.

Alleen de door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen opsporingsambtenaren zijn bevoegd tot het gebruik van pepperspray.  Voor alle andere gebruikers is een speciale UV -spray ontwikkeld zodat het effect van tijdelijke verblinding en het gebruik van een spray, een soortgelijk afschrikkend effect zal hebben.  Door de UV-spray zijn de belagers minimaal 3 dagen traceerbaar voor opsporingsdiensten.